Wie zijn wij

Netwerk Haagse Beemden bestaat uit betrokken bewoners van de wijk Haagse Beemden. We zijn een open, laagdrempelige groep, iedere wijkbewoner is welkom. Ook betrokken ondernemers en organisaties kunnen zich bij ons aansluiten!

Op dit moment werken wij in samenwerking met de gemeente Breda hard aan ons plan “ Haagse Beemden Verbindt ”. Haagse Beemden Verbindt is een plan van, voor en door wijkbewoners. Onze wijk is de grootste van Breda, met zo’n 30.000 inwoners en viert in 2021 haar 44ste verjaardag. Het is tijd voor een ‘opfrisbeurt’ , aangepast aan de eisen van deze tijd.

In de toekomst kunnen ook andere projecten, groot of klein, toegevoegd worden.

Netwerk Haagse Beemden is als volgt georganiseerd:

Bewonersgroep

Dit zijn geïnteresseerde wijkbewoners die zich hebben aangemeld. Zij ontvangen ongeveer 1 x per maand een nieuwsbrief.

Team Verbindingen

Dit zijn alle wijkbewoners die zich actief inzetten in de een van de werkgroepen. Zij worden uitgebreid geïnformeerd door de kerngroep en vormen de basis van Haagse Beemden Verbindt

Kernoverleg

In februari 2022 hebben we onze organisatiestructuur aangepast. In de eerste fase heeft een kerngroep van vijf ‘vaste’ deelnemers de organisatie mede op poten gezet. Inmiddels zijn de werkgroepen goed georganiseerd en zijn overleggen gestart met gemeente en andere organisaties. Daarom is besloten om deze kerngroep op te heffen en door te gaan met een kernoverleg een keer in de zes weken. Hierbij zijn van elke werkgroep een of twee leden aanwezig. Zo blijven we op de hoogte van elkaars activiteiten. Naast de vertegenwoordigers van de werkgroepen zal ook de secretaris bij dit kernoverleg zijn.

Netwerk Haagse Beemden is in het najaar van 2020 ontstaan na bewonersbijeenkomsten over de bespreeknotitie “ Verbindingen in de Haagse Beemden” , geschreven door Wim Schul. Deze bespreeknotitie heeft geleid tot een burgersessie in de gemeenteraad.  Vervolgens is een actieve groep ontstaan die zich wil inzetten voor betere verbindingen in de wijk, zowel op sociaal, maatschappelijk als fysiek vlak. Zo’n 20 wijkbewoners werken in vier werkgroepen aan een plannen om de wijk toekomstbestendig te maken. Dit plan heet Haagse Beemden Verbindt .

 

De burgersessie in de gemeenteraad heeft geleid tot overleg met ambtenaren van de gemeente Breda. In een goede samenwerking hebben zij een plan gemaakt onder de naam Verbeter Haagse Beemden. Dit plan kan onderdeel worden van een veel groter project, te weten Verbeter Breda. In dit plan zijn onze voorstellen meegenomen. De betrokken ambtenaren gaan dit plan binnen de gemeentestructuur uitwerken. Wij trekken samen op met de gemeente, in het bijzonder met de wijkbeheerders . Daarnaast is er regelmatig overleg met de wijkraad Bekom en werken we graag samen met andere bewonersinitiatieven. Met zijn allen voor een mooie en fijne wijk!