netwerkhaagsebeemden@gmail.com

gezamenlijke reactie Natuurplein Baronie, Bekom en Netwerk Haagse Beemden op Voorlopig Ontwerp landgoederenzone

Beste wethouder, beste ambtenaren, Wij zijn blij dat er zoveel aandacht is voor natuurversterking en verbetering van de Landgoederenzone in de Haagse Beemden. Wij zijn echter ook kritisch op een aantal punten. Hieronder geven wij puntsgewijs onze reactie op het Voorlopig Ontwerp Landgoederenzone. Ten noorden van Wilderdpad: Wij zijn blij dat de in ons digitale …

gezamenlijke reactie Natuurplein Baronie, Bekom en Netwerk Haagse Beemden op Voorlopig Ontwerp landgoederenzone Read More »

INFORMATIEAVOND LANDGOEDERENZONE

Op 9 maart 2022 organiseert de gemeente een informatie-avond in het Graaf Engelbrecht College. Daar presenteren zij hun voorlopig ontwerp voor de landgoederenzone. Dit is te vinden op www.planbreda.nl. Wij hebben samen met Bekom en Natuurplein een alternatief voorstel gemaakt, dat je hieronder kunt bekijken. We hopen dat zoveel mogelijk bewoners komen meepraten over dit …

INFORMATIEAVOND LANDGOEDERENZONE Read More »

GEZAMENLIJK VOORSTEL LANDGOEDERENZONE

februari 2022 – In november 2021 organiseerde de gemeente een informatieavond over het plan dat Bureau Copijn gemaakt heeft voor de landgoederenzone. Hierop kwamen erg veel reacties binnen op PlanBreda. Er zijn ook gesprekken geweest met een aantal wijkbrede bewonersorganisaties, zo ook met de werkgroep Wandel/Fietspaden van Netwerk Haagse Beemden. Naar aanleiding van dat gesprek …

GEZAMENLIJK VOORSTEL LANDGOEDERENZONE Read More »