februari 2022 – In november 2021 organiseerde de gemeente een informatieavond over het plan dat Bureau Copijn gemaakt heeft voor de landgoederenzone. Hierop kwamen erg veel reacties binnen op PlanBreda. Er zijn ook gesprekken geweest met een aantal wijkbrede bewonersorganisaties, zo ook met de werkgroep Wandel/Fietspaden van Netwerk Haagse Beemden. Naar aanleiding van dat gesprek hebben wij voorgesteld om samen met Bekomen Natuurplein een alternatief voorstel te maken voor de wandelpaden in de landgoederenzone.

Wij ( deze drie organisaties ) vinden de overgang naar meer biodiverse natuur in principe een goede zaak, maar de waarde van het gebied voor de bewoners van de Haagse Beemden moet daarbij wel in het oog gehouden worden. Al snel bleek dat wij alledrie op dezelfde lijn zaten. Zo ontstond een gezamenlijk voorstel, dat inmiddels is toegelicht bij de gemeente en wethouder Tim v.h.Hof . Dit voorstel zal, evenals de reacties die zijn binnengekomen op PlanBreda, worden meegenomen bij het maken van een Voorlopig Ontwerp (VO). De gemeente verwacht dit eind februari/half maart in het college te bespreken. Daarna worden de bewoners weer uitgenodigd.

Interesse in het voorstel van Natuurplein, Bekom en Netwerk Haagse Beemden? Stuur een mailtje naar voorstel.LGZ@gmail.com en we sturen het naar je door. Vanaf 14 februari kun je het ook bekijken in de drie wijkinformatiepunten. Kijk op www.infopunthb.com voor de actuele openingstijden. ( De informatiepunten waren een periode gesloten vanwege corona, ze zijn nu weer open!)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *