De opkomst bij de Bewonersochtend was teleurstellend, we hadden toch gehoopt dat meer mensen de weg naar Olympia en de Sleutel zouden vinden. Gelukkig waren de mensen die wel kwamen oprecht geïnteresseerd en zijn er goede en mooie gesprekken over de wijk gevoerd. Daar zijnw e dan weer heel blij mee.

Nog blijer werden we kort daarna, toen in de gemeenteraad eerst de motie van Groen LInks en daarna het amendement daarop dat samen met D66 is ingediend werd aangenomen. PARK KESTEREN gaat er komen, er is een bedrag van 300.000 euro gereserveerd voor ontwerp en uitvoering van dit park. Binnenkort start de werkgroep Park- en poosplekken met het bespreken van de plannen voor dit park met de omwonenden en andere betrokken bewoners.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *