Wat doen wij

Ons project Haagse Beemden Verbindt

 

Het logo voor ons project ‘ Haagse Beemden Verbindt’  symboliseert een boom, met daarin vier ‘appels’ die staan voor onze actiepunten. Deze doelen zijn:

 

Een kloppend hart voor de wijk

Onze wijk is aangelegd rondom de landgoederenzone Burgst, een heel bijzonder en oud gebied. Maar geen ontmoetingsplek… En dat missen we. Wij willen dat de wijk een centrumfunctie krijgt op de meest logische plek: het Heksenwielplein. Daar is de afgelopen jaren al een en ander gebeurd waardoor er meer ontmoeting mogelijk is, maar het blijft afgesneden van ons groene hart door de rondweg. Wij vinden het noodzakelijk dat het Heksenwielplein wordt ingericht als echt plein, als ontmoetingsplaats, als een aantrekkelijke groene omgeving. Het wordt een belangrijk middelpunt in het netwerk van mooie plekken in de wijk. Dat kan alleen door een herziening van de verkeerssituatie in dit gebied, waarbij wij een voorkeur hebben voor een zogenoemde ‘shared space’. Hierbij doet de inrichting van de openbare ruimte recht aan de verschillende functies en betekenissen die deze ruimte voor mensen vervult. We willen komen tot een goede balans tussen verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies. De aanpak stimuleert de eigen verantwoordelijkheid en passend sociaal gedrag bij mensen in het verkeer.

Inmiddels is in overleg en samenwerking met de gemeente een eerste begin gemaakt met een ontwerp dat dit mogelijk maakt. De werkgroep voert inmiddels gesprekken met omwonenden, winkeliersverenigingen, sportverenigingen en andere belanghebbenden. Door middel van co-creatie ( dus niet een concreet plan voorleggen maar samen een plan maken) willen zij een goed, haalbaar plan maken dat breed gedragen wordt in de wijk.

Wandel- en fietspaden

Bij aanleg van de wijk is gekozen voor gecombineerde fiets/wandelpaden. Inmiddels is het daar vaak veel te druk en is het ook onveiliger geworden door de opkomst van scooters en e-bikes. Wij willen dat alle buurten van de wijk goed met elkaar verbonden zijn, dat de leuke plekken in de wijk goed met elkaar verbonden zijn en dat er goede bewegwijzering komt.  Zo leren bewoners ook andere delen van hun wijk kennen en ontstaan er op allerlei manieren verbindingen. De wijk kent bijzondere groene gebieden, waarvan de ecologische waarde behouden moet blijven. We zoeken naar manieren waarop wijkbewoners op een verantwoorde manier van deze plekken kunnen genieten.

Ook deze werkgroep heeft zeer regelmatig contact met de gemeente. Dit najaar zal samen met o.a. de fysiek wijkbeheerder een rondje gefietst worden langs een aantal knelpunten in de wijk. Dan wordt bekeken wat er op korte termijn op deze plekken verbeterd kan worden. De werkgroep hoopt ook op input vanuit de bewoners over bestaande ‘onmogleijke’ situaties.

Daarnaast zijn er plannen voor thema-wandelingen en langere of korte wandelroutes door de wijk. En de bewegwijzering is een belangrijk thema, niet alleen van deze routes maar ook naar belangrijke plekken in de wijk, zoals station, kinderboerderij, speeltuin, ontmoetings- en buurthuizen etc.

Parken en groene ontmoetingsplaatsen

Het vele groen in onze wijk is een groot pluspunt. Maar veel plekken zijn minder goed onderhouden en er is weinig variatie in beplanting. Wij willen plekken door heel de wijk die uitnodigen om elkaar te ontmoeten, om bijv. te picknicken of de kinderen lekker te laten spelen. Jongeren willen graag sporten in de open lucht, wij willen dit allemaal samen brengen in parken. Daarnaast zijn er kleinere plekjes met bijvoorbeeld een bankje, waar je even kunt zitten tijdens een ommetje of een langere wandeling.  Bestaande plekken moeten daarom aangepast worden, het is mooi als er ook plekken voor kunst, theater en kleine horeca ontstaan. Bewoners zijn graag actief in en voor hun eigen buurt, dat stimuleren en versterken wij met kleinere acties, zoals het planten van bloembollen of het inzaaien van bloembermen. Deze kleinere acties blijken een groot succes.

Er is al hard gewerkt aan plannen voor grotere parken in de wijk, plekken waar je graag een paar uurtjes naar toe gaat. Om te spelen, te sporten, te picknicken of gewoon lekker in het zonnetje te zitten. Park Kesteren is daar een voorbeeld van, er is een ‘kansenkaart’ gemaakt met een beeld van hoe dit er uit zou kunnen gaan zien. Ook  deze werkgroep gaat het gesprek aan met omwonenden en betrekt hen in het maken van een ‘definitief’ ontwerp.

Informatiepunten

In een wijk zo groot als de Haagse Beemden is veel te doen. Op drie verschillende plekken in de wijk zijn informatiepunten ingericht, in de omgeving van de drie winkelcentra. Daar kun je van alles te weten komen over wat er te doen is in de wijk. Dat gaat om evenementen en activiteiten en locaties waar je elkaar kunt ontmoeten. Maar ook over waar je ondersteuning op sociaal vlak kunt krijgen. We willen een schakel zijn tussen behoeften en de meest geschikte ondersteuning. Bewoners met sociale initiatieven en lokale startende ondernemers willen we de weg wijzen naar gemeente, wijkplatform of instanties die hen verder kunnen brengen.

Dankzij medewerking van een aantal organisaties die ruimte beschikbaar hebben gesteld zijn in juni 2021 drie wijkinformatiepunten geopend. Hier zijn vrijwilligers aanwezig die wijkbewoners met vragen ontvangen. Op de website www.infopunthb.com staan de openingstijden en locaties. Je vindt er ook de wijkagenda en op de slideshow kun je flyers vinden en plaatsen van grote en kleine evenementen in de Haagse Beemden.